Stora skillnader även mellan fiskoljor, viktig information!

Laxolja som fodertillskott är ett populärt forskningsämne idag, då vi har börjat förstå oljans hälsofrämjande effekter. Vi förknippar nästan alltid laxolja med något som är hälsosamt. Det har dock gjorts undersökningar där man har jämfört olika laxoljeprodukter med varandra,  skillnaden på kvaliteten av oljorna är oroväckande stora. I värsta fall kan de laxoljor, alltså fettsyretillskott vi ger våra sällskapsdjur vara direkt farliga för djurets hälsa. Om vi skall tro på resultaten av undersökningarna, är det goda grunder att läsa vidare.

Varför ger vi våra djur fiskolja.
Vi, som ger våra sällskapsdjur ett fiskoljetillskott i maten, gör det främst för att bibehålla en god hälsa, eller som alternativ behandling av de flesta hudproblem eller som understödjande behandling av allergier och övriga kroniska sjukdomstillstånd, såsom Leishmaniasis hos hund eller leukemi (FeLV) hos katt, samt för att bygga upp ett optimalt immunförsvar.  

Vad är olja?
Olja är uppbyggt av glyserol och fettsyror. Fettsyrorna är antingen essentiella (livsviktiga) eller icke essentiella. De livsviktiga fettsyrorna går populärt under namnet Omega 3, men även Omega 6, Omega 7 och Omega 9. De biologiskt aktiva komponenterna i Omega 3 är EPA, DHA, DPA och AA.  

Vilka fiskoljor som testades, kan du se i diagrammet nedan. Alla fiskoljor som testades innehöll rikligt med essentiella fettsyror!  

Den stora skillnaden!
Undersökningen visade att den stora, rätt skrämmande skillnaden låg i fettsyrornas oxideringsgrad som vi populärt kallar härskhetsgrad. Under de senaste åren har vi börjat förstå vikten av att oljorna, vi och våra sällskapsdjur äter som tillskott, bör vara av hög kvalitet. Blir oljorna gamla och härskna, tappar de sina hälsofrämjande egenskaper och blir rent av skadliga eller farliga för kroppen. Alla oljor härsknar då de kommer i kontakt med syre, alltså luft och faran med detta är att det från härskna oljor då frigörs fria radikaler . Då vi äter härskna oljor, äter vi också fria radikaler - och dessa kan reagera med kroppens proteinkod (DNA/RNA), detta kan förorsaka sjukdomar såsom cancer.  

För att mäta oljornas ”härskningsgrad” använder man sig av något som på vetenskapsspråk kallas TOTOX, som betyder den totala mängden toxin oljan innehåller. TOTOX-graden upplyser oss om hur god kvalitet produkten har.  TOTOX beräknas med en rätt simpel matematisk formel utgående från laboratorieanalyser.

I USA har man fastställt att en olja för människobruk får ha maximalt ett TOTOX-värde på 26 meq/kg (CRN). I Kanada ligger maximivärdet på 19,5 meq/kg (IFOS) och i Europa på 20 meq/kg (EPC). Dessa maximigränser är fastställda för oljor avsedda för människor. För oljor tillverkade för djur har inga maximigränser lagts upp, vilket enligt mitt tycke är helt oförståeligt och oförklarligt. Men det kommer!!

I värsta fall äter våra sällskapsdjur och kanske vi själva också lågkvalitetsoljor som  kan göra oss sjuka! Något att tänka på kanske. Allt gott är inte så gott!!


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.