Hjärtmask hos hundar. En farlig sjukdom
som numera kan förebyggas med ett vaccin!

Även om så gott som hela Spanien hör till området där hjärtmask existerat har denna parasit lyst med sin frånvaro i Malaga provinsen under långa tider. Då jag kom till Spanien för ca 15 år sedan, förekom det rätt mycket hjärtmask här. Sedan blev det ovanligt under flera år – men nu har jag har under de senaste ca 2 åren hört om ett tiotal fall var hundar i endast Malagaprovinsen har insjuknat. Sjukdomen håller på att blossa upp igen och Malaga ses som ett högriskområde . Övriga högriskområden är Kanarieöarna, Ibiza och Cadizprovinsen. Så gott som hela Spanien hör till riskområde – varför man också får räkna med att det hör till allmän god praxis att behandla sällskapsdjur förebyggande.

Hjärtmask, utbredning

Hjärtmask hos hund – lätt att förebygga.
Den förebyggande behandlingen är lätt. Det finns tabletter och spott- on produkter som skall ges en gång var månad. Som en nyhet finns det numera också ett tillgängligt vaccin – som ges en gång per år och enligt studier – skall vara 100 % effektiv mot hjärtmasken. Har djuret bott inom ett område var hjärtmask existerar mera än 3 månader – bör man låta blodprovstesta djuret innan. En infekterad hund får inte vaccineras innan sjukdomen är botad. Ett flertal moderna smådjurskliniker blodprovstestar gratis i samband med vaccinering. Hjärtmask kan smitta så gott som alla djur inklusive människa.

Hur sprids hjärtmask?
Hjärtmask är en sjukdom som sprids av parasiten Dirofiliaria imminitis eller – repens och det är den vanliga myggan som fungerar som smittospridare. Då myggan suger blod från en infekterad hund eller katt får den i sig mikrofilier och dessa stannar i myggans munparti. Nästa steg i smittkedjan är att myggan biter alltså infekterar en annan hund , katt eller människa. Ungeför 190 dagar senare har mikrofiliarierierna utvecklats till vuxna maskar som i sin tur fött nya mikrofiliarier. Hunden kan nu infektera nya myggor som för smittan vidare.

Hjärtmask

Liknar spagetti.
Den fullvuxna masken blir ca 25-30 cm lång och påminner om kokt spagetti. Den lever främst i lungartärerna, men kan, i sambands med kraftiga infektioner också påträffas i hjärtats högra kammare. De kliniska symptomen varierar beroende på infektionsgraden. Så länge antalet maskar är lågt uppvisar hunden oftast få eller inga tecken på sjukdomen, men efterhand som antalet maskar ökar påverkar hundens allmäntillstånd. Ofta börjar symptomen med lungfel – andnings svårigheter, hosta eller lunginflammation. Hos katter ses ofta det första symptomen som kronisk bronkitis eller astma. Är sjukdomen svårartad visar djuret tecken på allvarligt hjärtfel. Det är relativt vanligt att unga hundar som uppvisar symptom på hjärtfel har drabbats av hjärtmask.

Svår behandling
I områden där sjukdomen existerar är förebyggande behandling av största vikt, eftersom djuret, som drabbats blir svårt sjuk. Behandlingen av en kliniskt sjuk hund är inte bara obehaglig utan kan vara direkt livsfarlig. Man kan lätt föreställa sig förloppet när en handfull döda spagettiliknande maskar sönderfallit och skall stötas bort från hjärtat och vidare ut i kroppen. De passerar genom blodkärlen och vidare ut i vävnaderna. Risken för en propp (tromboembolism) i något organ är då mycket stor.

Kontinuerligt.
Den förebyggande behandlingen innebär att hunden får en tablett en gång i månaden innehållande förebyggande preparat. Behandlingen påbörjas inom tre månader efter att man anlänt till Spanien. Med ett enkelt blodprov kan man utesluta om hunden blivit smittad. Om man konstaterar att en symptomfri hund har fått smittan är behandlingen i princip inte farlig – men långvarig och kostsam. Man kan själv överväga fördelar eller nackdelar med att låta vaccinera – fördelarna är solklara – djurat är skyddat för ett år med en enda injektion, härefter ges injektionen årligen. Tabletter eller övriga spot-on preparat blir i längden dyrare och glöms lätt bort.


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.