Hundlagen i Spanien

Spanien kan stundvis ge intrycket av att vara ett land i kaos, men detta till trots finns en strävan efter ordning och rationalisering. Bland annat på grund av ett annorlunda folklynne och olika traditioner tar sig denna strävan andra uttryck än vi är vana vid och reformer genomförs ofta genom tvång, lagar och förbud. Men staten har de facto vidtagit åtgärder för att lösa de problem som förorsakas av kringströvande herrelösa hundar och katter.

Llagen strävar framför allt efter följande:
1) Att garantera allmänhetens säkerhet - ingen ska behöva besväras av lösspringande hundar och katter
2) Trivsel - hundexkrementer måste plockas upp på offentliga platser
3) Ansvar, det skall inte längre vara tillåtet att skaffa hund och kort därefter göra sig av med dem. Ägaren måste registrera sina djur och också ta det fulla ansvaret för dem . Alltför många oskyldiga människor har blivit bitna och vi har sett nog av övergivna hundar och katter. Nu räcker det!

Allmän hygien för sällskapsdjur
Hundar ska i fortsättningen hållas kopplade och får inte springa fritt på offentliga platser. Vi svenskar är sedan länge vana att plocka upp efter våra hundar och från och med nu är det också här i Spanien plastpåsar som gäller.

Munkorgstvång på offentliga platser
Lagen föreskriver munkorgstvång för alla potentiellt farliga hundar på offentliga platser. Lagen specifierar inte vilka raser som anses farliga, men enligt försäkringsbolagen gäller följande: Alaska Malamute, boxer, bullmastiff, doberman pinsher, filo brasiliero, presa canario och rotweiler. Också första generationens korsningar av dessa raser klassifieras som potentiellt farliga. Men även andra ansvarskännande hundägare bör använda munkorg på sina hundar om risk föreligger att t.ex. barn skulle kunna skadas.

Märkning med microchip
Lagen säger att alla hundar och katter med ägare ska märkas med microchip. Officiellt gäller detta både hundar och katter, men i praktiken endast hundar. Microchipmärkningen som utförs av ev veterinär är ett så gott som smärtfritt ingrepp och innebär att ett microchip av ett risgryns storlek implanteras under huden. Veterinären ansvarar härefter för att hundens uppgifter förs in i ett centralregister till vilket endast veterinärer och myndigheter har tillgång. På detta sätt kan bortsprungna hundar lätt återförenas med sina ägare. Djuren kan lätt scannas och ägaren hittas och just detta är den egentliga avsikten med lagen - nämligen att tvinga djurägare att ta sitt ansvar. De flesta av oss är trötta på ansvarslösa hund- och kattägare, och också jag välkomnar detta krav.

Rabiesvaccination
Det har sedan länge varit lag på att hundar och katter årligen måste vaccineras mot rabies.

Försäkring av skador förorsakade på tredje part
Ägare till farliga och potentiellt farliga hundar skall teckna en försäkring för skador som hunden kan åsamka tredje part . Enligt lagen ska försäkringsbeloppet täcka skador upp till 120.000 Euro. Det finns flera olika alternativ till försäkringar. De kan också tecknas som en kombinerad olycksfallsförsäkring för hunden och skador hos tredje part. Kontakta din veterinär eller ditt försäkringsbolag för mer information !

Registrering hos kommunen
Ägare till potentiellt farliga hundar skall registrera sig hos kommunen. Man skall vända sig till miljökontoret ( medio ambiente ) vid kommunen (ayuntamiento) och uppvisa följande dokument : vaccinationsbok med microchipnummer och giltig rabiesvaccination plus försäkringsbrev på hunden avseende tredje part.

Psykologintyg
Förutom ovanstående skyldigheter ska ägare till farliga hundraser kunna visa upp att de inte har någon kriminell bakgrund. För icke-residenta sker det genom ett intyg från hemlandet. Därefter måste det göras ett särskilt test hos en psykolog.


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.