En krypande känsla av obehag.

Noskvalster

Ungefär var femte hund är infekterad med noskvalster. En allmän uppfattning är att där noskvalstret går in går luktsinnet ut. Har din hund problem med nysningar, fnysningar eller inåtvända dragningar eller har den plötsligt svårt att följa upp vittringar? Då kan det vara så att din hund har infekterats av hundens noskvalster – Pneumonyssoides caninum. Noskvalstret sprids varken till övriga djur eller till människa.

Kvalstret i hundens nos.
Noskvalstret, är en millimeterstor spindellik parasit som lever på slemhinnan i hundens nos och i bihålorna. Noskvalstret är synligt för blotta ögat. Kvalstret är ett blankt, ovalt kryp, med blekgul färg.

Symptom.
Hundar som är infekterade med noskvalster kan visa ospecifika symtom från de övre luftvägarna såsom inåtvända dragningar (reversed sneezings), nysningar, fnysningar, snorklingar, försämrat luktsinne, huvudskakningar och klåda runt nospartiet. Inåtvända dragningar beskrivs ibland som anfall där man upplever att hunden sitter och kämpar för att få luft. Allmäntillståndet brukar vara opåverkat. Att symtomen är ospecifika innebär att de inte behöver orsakas av noskvalsterinfektion utan kan tänkas bero på andra sjukdomstillstånd till exempel infektioner, allergier eller ett trångt luftrör.

Smittspridning.
Man vet inte säkert hur smittspridningen sker men en direkt smitta från hund till hund verkar trolig, eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Vid undersökningar då hundar infekterats med noskvalster, genom att de placerades på hundens nos, iaktogs hur de snabbt orienterade sig mot hundens näsborrar. Förmodligen reagerar de positivt på något i hundens andningsluft. Kvalstren kan röra sig relativt snabbt - upp till 1 cm/s. Vid försök har man dock visat att noskvalster kan överleva relativt länge även utanför hunden om miljön är fuktig, detta både vid rumstemperatur och i kylskåpstemperatur. Det är alltså även möjligt att smitta kan ske indirekt om miljön och förhållandena är bra för noskvalstren. Upp till tre veckor har man sett att de kan överleva utanför hunden. I torr miljö dör de däremot inom ett dygn

Diagnostisering.
Tyvärr finns det inget lätt sätt för oss veterinärer att ställa en säker diagnos- noskvalster, så ofta får man utgå ifrån en "sannolikhetsdiagnos" efter hundens symtom. Från de diffusa symptom som hundägaren ofta beskriver för veterinären är det egentligen omöjligt att ställa en säker diagnos på noskvalsterinfektion. Man forskar nu för framtida diagnosmetoder och det är redan idag möjligt att med hjälp av en blodprovsanalys avgöra om en hund är infekterad av noskvalster. Det innebär att om misstanke finns att en hund har noskvalster skriver veterinären ut ett preparat som har effekt mot parasiten. Om hundens symptom försvinner under behandlingen antar man att det var noskvaltret som förorsakade problemet. Om symptomen däremot inte påverkas av behandlingen får man fortsätta utredningen och leta efter andra förklaringar till hundens problem.

Behandling
Den vanligaste behanlingen sker med Interceptor ® (milbemycin oxime) och ges i tablettform. Behandlingen går ut på att ta död på de levande kvalstren som hunden har. Ibland kan hunden få starkare symptom direkt efter den första behandlingsgången, eftersom medicinen sätter fart på kvalstren, och de springer bara värre i hundens näsa.
Äggen påverkas inte varför man bör upprepa behandlingen upp till tre gången med 7-10 dagars mellanrum för att ta död på de larver som kläcks efterhand. Vissa hundtyper som collies kan reagera och få biverkningar av behandlingen. De vanligaste biverkningarna är trötthet, nedsatt aptit och diarré. Biverkningar är ovanliga, och endast ett fåtal rapporterade fall finns. Min erfarenhet är att hundar med noskvalsterinfektion brukar svara bra på behandling och bli helt symtomfria efter genomförd medicinering. I de fall man inte märker någon eller bara en liten förbättring efter behandlingen är det troligen så att hundens symtom inte beror på noskvalsterinfektion. Då finns det all anledning att gå vidare med en utredning för att ta reda på vad felet kan vara. Men, även om hunden är behandlad, kan den smittas på nytt. Därför är det viktigt att åtminstone alla hundar i samma hushåll behandlas samtidigt.


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.