Att resa med hund eller katt till Sverige
och från Sverige till Spanien.

Hund i bil

Du som har planer på att resa med din hund eller katt till Sverige, bör påbörja förberedelserna i tid. Det krävs framför allt tid, men också pengar för att genomföra detta legalt. Du får räkna med dygt fem månader och en totalkostnad runt 250 euro. Husdjur som inte uppfyller villkoren för införsel tillåts inte komma till Sverige.

Specialregler.
Sverige är inte det enda land i Europa med specialregler. England och Irland är ännu striktare. De regler Norge tillämpar motsvarar Sveriges. Orsaken är att dessa länder ur smittskyddsperspektiv kan betraktas som rena. Varken rabies eller dvärgbandmask har konstaterats här på mannaminne. Men det är ingen självklarhet att vi skall kunna hålla dessa länder smittfria. Men stränga regler för införsel förbättrar möjligheterna att också i framtiden ha ett gott smittskyddsläge.

ID-märkning och blodprovstagning.
Av hund och katt krävs att de är ID-märkta med microchip, vaccinerade mot rabies och blodprovstestade samt medför ett EU-pass. Detta innebär att djuret tidigast 120 dagar efter det sista rabiesvaccinet blir blodprovstestad med avseende på rabiesantikroppar i blodet.
Jordbruksverket rekommenderar att hundar och katter blir vaccinerade två gånger med en månads mellanrum, innan blodprovet tas. Endast vaccinationer på hundar och katter äldre än tre månader gamla räknas. Djuret bör även vara microchippat vid vaccineringstillfället. Detta innebär att hundar och katter yngre än drygt åtta månader inte kan importeras från så kallade icke rabiesfria länder i Europa till Sverige.
Det finns ett undantag. Om du har en valp som är yngre än 3 månader gammal kan du få ett specialtillstånd för import till Sverige. På jordbruksverkets hemsidor kan du läsa mera om dessa regler; www.jordbruksverket.se .
Denna procedur behöver inte upprepas varje år. Då provet väl är taget och godkänt, behöver det inte
tas om, förutsatt att djuret omvaccineras mot rabies enligt föreskrift. Beroende på vaccinationstyp, årligen, vart annat eller vart tredje år. Reglerna säger dessutom att djuret måste ha vistats inom EU/EFTA området minst sex månader närmast före införseln.

Svårtolkade.
Reglerna för införsel följer inte alltid ett logiskt mönster utan är svårtolkade. Därför är det bäst att överlåta pappersarbetet till din veterinär som kan göra upp ett tidschema för vaccinering, blodprovstagning och ge en kostnadskalkyl. För att kunna göra detta behöver veterinären uppgifter om de senaste vaccinationerna. Djurets vaccinationsbok skall alltså medtagas (om det har en sådan).

Från Sverige till Spanien med husdjur:

Spanska myndigheter i Sverige ger felaktiga besked.
Medan de rådande reglerna för import av husdjur från Spanien till Sverige är relativt klara, är gällande regler för djur, som reser i den motsatta riktningen, från Sverige till Spanien mycket diffusa.

Jordbruksverket kan inte ge tydliga svar och den spanska ambassaden i Stockholm ger motstridiga besked. Det är mottagarlandets myndigheter eller dess representant i Sverige, Spaniens ambassad, som har skyldighet att uppge de aktuella kraven för införsel av djur till Spanien.

Spanska ambassaden i Stockholm har låtit trycka upp en folder angående ”riktlinjer för att importera sällskapsdjur till Spanien”. Reglerna i denna folder är helt felaktiga.

Den säger t.ex. att ägaren skriftligen bör intyga att han haft djuret hos sig tre månader och förbinda sig att inte sälja djuret. Att det måste finnas ett bevis på att djuret undersökts innan det lämnade landet, och att man inte fann några som helst sjukdomstecken. Att ett intyg på djurets identitet och ursprung måste medföras, som inte får vara mera än 10 dagar gammalt och att samtliga dokument bör vara översatta till spanska.

Gällande regler.
Enligt Ministerio de Agricultura i Spanien är det enda, som krävs för införsel av ett husdjur från ett EU-land till Spanien, en rabiesvaccinering som är i kraft, att djuret är ID-märkt med microchip och att den medför ett giltigt EU-pass som utfärdats av veterinär.
För hundar och katter, yngre än tre månader, finns det inga krav på vaccination mot rabies. Däremot är det förnuftigt att ha grundvaccinationerna gjorda. För hundar eller katter som är äldre än 3 månader krävs det rabiesvaccinering. För införsel till Spanien krävs inget annat, dvs inget (i skrivande stund) hälsointyg. Planerar man sedan att stanna kvar i Spanien finns det specialregler för vissa hundraser. Kontakta din veterinär i Spanien för att få veta om det gäller några specialregler för just din hund.

Reglerna för införsel av djur inom Europa är inte enhetliga, och om smittskyddssituationen så kräver, kan de i princip ändras när som helst.

Vanliga sjukdomar.
Flera läsare har också kontaktat mig angående sjukdomar som är vanliga i Spanien, men som knappt existerar i Sverige, såsom Leishmaniosis, vissa fästingburna sjukdomar mm., och undrat om det överhuvudtaget är försvarligt att ta med sina husdjur till Spanien. Till detta vill jag kommentera, att Spanien är ett utmärkt land att ha djur i. De flesta länder i världen hör till sub- eller tropiska områden där de nämnda sjukdomarna existerar. Att förebygga dessa är relativt enkelt och om man följer rådande rekommendationer, behöver man inte vara orolig.

Försäkringar.
Att tänka på då du ska resa utomlands med ditt djur, är att kontrollera om din svenska hundförsäkring också gäller utomlands. Det svenska försäkringssystemet är bättre än det spanska. Mitt råd är därför; behåll din svenska försäkring så länge det är möjligt. Be sedan din veterinär hjälpa dig med att finna den bästa försäkringen för ditt sällskapsdjur.

Återinförsel.
Ett vanligt missförstånd är att alla dokument för återinförsel till Sverige bör vara klara innan utförseln. Blodprovet och väntan kan ske i vilket EU land som helst och veterinärer i dessa länder har redan god erfarenhet i dessa frågor.

Relaterad artikel:
Den spanska hundlagen


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2015 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.