Att resa med sällskapsdjur mellan Sverige och Spanien.

Hund i bil

Många reser med sina sällskaps djur mellan länderna. Allt flera leker med tanken, men gör det inte eftersom föreställningen att det är invecklat och krävs mycket byrokrati ännu finns kvar. Sanningen är att det i dagens läge är väldigt lätt att resa eftersom reglerna för införsel av hund, katt och även iller till från Sverige till Spanien och tillbaka till Sverige igen har avsevärt förenklats betydligt sedan ett par år tillbaka.

I princip gäller att djuret skall vara id-märkt med ett microchip, vara rabiesvaccinerad och försedd med ett EU-pass. Vaccinets utlöpsdatum måste vara i kraft. Ifall djuret inte har en ikraftvarande rabiesvaccinering bör den ges senast 21 dagar innan resa.

Valpar under 3 månader får införas men observera att de INTE får vara rabiesvaccinerade och det krävs ett special tillstånd av mottagarlandet . Denna regel är ny och detta intyg kan vara svårt att få från Spanien men bäst är det då att kontakta Spanska ambassaden i Sverige. Man får inte rabiesvaccinera en valp som är yngre än 3 månader vilket betyder att utan ifråga varande intyg kan valpen kan införas först då rabies vaccinet är i kraft alltså 21 dagar efter vaccinationen.

Som en parentes kan jag nämna att jag var i kontakt med alla ifrågavarande myndigheter här i Spanien nyligen eftersom vi sökte dispans för en hund yngre än 3 månader som skulle importeras till Spanien. Men eftersom regeln är väldigt ny – konstaterade den högsta tjänstemannen att det inte finns någon instans idag i Spanien som kan utfärda detta intyg,så han hänvisade till Spanska ambassaden i Sverige. – Om någon läsare finner en lösning, tar jag tacksamt emot alla tips.

Detsamma gäller då man reser från Spanien till Sverige. Intyget är dock betydligt lättare att få från Sverige. Läs på jordbruksverkets hemsidor.

Tidigare var det obligatoriskt att avmaska mot rävens dvärgbandmask innan man anlände till Sverige Idag är detta inte ett krav längre men vi rekommenderar alla som reser att avmaska. Om ni flyger och mellanlandar i ett inte EU land till exempel Norge, krävs det avmaskning mot dvärgbandmasken och även ett intyg i EU passet undertecknat an din veterinär.

I Spanien rekommenderar vi att man låter vaccinera sina hundar mot valpsjuka, parvovirus, coronavirus , kennelhosta och leptospira årligen. I Sverige är rekommendationerna normalt var tredje år förutom mot Leptospira som inte existerar i Sverige. Orsaken är att ifrågavarande smittosamma virussjukdomar existerar i Spanien och hundar som inte är fullgott vaccinerade riskerar att insjukna i någon av dessa sjukdomar. Vad katter beträffar rekommenderar vi normalt årlig vaccinering.

För hundar och katter som permanent bor i Spanien är det lag på årlig rabiesvaccinering. Det kan ses som "övervaccinering" men i Spanien anser sig vara ett högriskland med avseende på rabies p.g.a. vårt geografiskt nära avstånd till Marocko.

INGET KRAV PÅ VETERINÄRINTYG VID RESA MELLAN SPANIEN OCH SVERIGE

Det kan ändå vara en god ide att kontakta en veterinär då du väl anlänt till Spanien. Vi har en hel del subtropiska sjukdomar i Spanien som vi konfronteras med dagligen. Det betyder också att vi har den absolut bästa kunskapen då det gäller förebyggande behandling av dessa. Vi ser klienter komma med oändliga arsenaler spot-on droppar som både är dyra och onödiga. I Spanien har vi utmärkta spot – on preparat som förutom att de är förmånliga så täcker ett enda preparat hela arsenalen av subtropiska sjukdomar inklusive loppor, fästingar och mygg.


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.