Den till storleken lilla, men ack så farliga
dvärgbandmasken!!

Echinococcus granulosus

I Mellan- och Sydeuropa är denna parasit (Echinococcus granulosus och E.multilocularis) vanligt förekommande i avföringen hos rävar, får, små gnagare, hundar och katter. Genom att äta bär,svamp eller grönsaker som kontaminerats av sådan avföring eller genom direkt kontakt med smittad avföring kan människan också bli smittad.

Sverige har tills helt nyligen varit helt fri från denna parasit, även kallad "rävens dvärgbandmask" eftersom det alltid har varit krav på att sällskapsdjur som importeras från områden var parasiten existerar bör avmaskas mot denna innan införsel till Sverige. Med öppnare gränser och en större rörlighet av människor och djur, ökar risken för spridning av sjukdomar som tidigare inte existerat i Sverige. Nu har som resultat av detta några enstaka fall av denna parasit upptäckts hos räv i Sverige, man har därför beslutat att vid årsskiftet kommer att slopa kravet på obligatorisk avmaskning för djur som importeras från områden där smittan förekommer.

Min avsikt med denna artikel är att skarpt kritisera detta beslut. Sverige gör ett stort misstag genom att avskaffa den obligatoriska avmaskningen och jag ser framför mig en vision av ett Sverige där vi i framtiden kommer att vara tvungna att lära våra barn och barnbarn att varken äta eller plocka blåbär, smultron, svamp eller ens sallad från eget salladsland – på grund av risken att smittas av en sjukdom som faktiskt är livsfarlig för människan.

Och här vill jag också poängtera hur viktigt det är att varje djurägare bär sitt eget ansvar! Även om kravet på obligatorisk avmaskning avskaffas – är det likaså viktigt att även i fortsättningen avmaska sällskapsdjur innan import, med en lämplig maskmedicin som bör innehålla den aktiva substansen Prazikvantel.

I Spanien har man för en gångs skull tacklat problemet mot rävens dvärgbandmask rätt – här är det faktiskt krav och lag på att sällskapsdjur bör bli avmaskade minst en gång årligen mot denna parasit och detta bör registreras av en veterinär på det Spanska jordbruksverkets register.

I områden där dvärgbandmasken förekommer rekommenderas att man avmaskar sina sällskapsdjur med ovan nämnda preparat var fjärde månad. Smittade hundar och katter är opåverkade av smittan - det är endast för oss människor som smittan är farlig.

Viktigt med avmaskning.
Smittan förs in i landet via dåligt avmaskade sällskapsdjur och risken är då stor att rävstammen smittas. Följden kan bli att rävar, hundar, katter och även små gnagare sprider parasitäggen via avföringen och det i sin tur skulle kunna innebära de nyss nämda inskränkningarna i bär- och svampplockning, så som redan idag är fallet i Mellaneuropa.

Smitta hos människor.

Personer smittade av E. Multilocularis kan vara asymtomatiska i många år. Men förr eller senare leder denna sjukdom till symtom av varierande grad – med allt från huvudvärk, illamående, kräkningar, förstorning och bildande av stora cystor på levern – och senare till gulsot. Om ingen specific behandling inleds är dödligheten av E. Multilocularis 94%. Inkubationstiden kan vara lång – upp till 20 år. Medicinsk behandling kan inledas med benzimidazoler (albendazol) men detta kan faktiskt inte behandla sjukdomen utan endast stoppa upp förökningen av parasiterna. Medicinen har tyvärr rätt kraftiga biverkningar såsom potetiella leverskador vilket innebär att rutin avmaskningar hos människor inte kommer att bli aktuellt. I praktiken antar jag att sjukdomen hos människor upptäcks vid ett väldigt sent skede, då omfattande skador på levern redan skett. I detta skede kan i allra bästa fall den enda räddningen vara att operara bort de affekterade delarna av levern.

Trots att sjukdomen är relativt ovanlig i Europa spelar det ingen roll - om det är ditt barn, du eller din närmaste som blir drabbad!


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.