kirurgi
 
 
 
 
OPERATIONSAVDELNINGEN
 
Vår operationsavdelning fungerar enligt moderna principer. Narkosen inleds med Propofol och underhålls med Isofluran och syrgas. Djuret övervakas ständigt med en pulsoximeter som mäter syresättningen i blodet och hjärtats frekvens. Vid behov kopplas en EKG, som avläser hjärtkurvorna.

Även vid små ingrepp har djuret alltid en intravenös kanyl, som möjliggör direktkontakt med blodcirkulationen om en komplikation skulle uppstå. Innan operationer tas alltid ett blodprov, för att bedöma patientens tillstånd, och eventuellt göra en riskbedömning. I vissa fall bör operationen uppskjutas om djuret har någon underliggande sjukdom som gör operationen farlig.

Uppvakningen sker i en separat bur med konstant övervakning. Vi är mycket noggranna att ge djuren en effektiv smärtlindring vilket innebär en kombination av olika mediciner, alltefter patientens tillstånd.

I fall som vi inte är specialiserade på har vi ett brett kontaktnät med veterinärer som vi remitterar vidare till, såsom avancerade ögon-, hjärt- och komplicerade ortopediska operationer.
 
 
Operation
Tillbaka Vad vi kan erbjuda shapeimage_4_link_0
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.